Nederland is verdeeld in 6 regio's

Mijn naam is Caroline, woonachtig in Ter Apel en reeds jaren
actief op het gebied van healing en coaching met als achtergrond
klassieke homeopathie. Mijn werkzaamheden en overtuigingen sluiten
perfect aan op het gedachtegoed van Simon Parkes en Connecting
Consciousness, zijn visie en doelen.

Mijn missie is service to others.

Ik ben blij dat ik in deze prachtige rol van landcoördinator, samen
met alle CC leden, kan helpen het bewustzijn in de wereld te verhogen,
mensen te helpen en met elkaar in verbinding te brengen, om zo een
betere wereld te creëren.

Heb je vragen of wellicht problemen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Weet je verbonden in liefde en dankbaarheid,

Caroline

Landcoördinator CCN

 

Regio Noord Oost

Regio Noord Oost omvat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en telt meer dan 120 leden. Wij ontmoeten elkaar regelmatig, hetzij online (Zoom) of tijdens fysieke ontmoetingen of wandelingen, waarbij wij informatie, vragen en ervaringen met elkaar kunnen delen. Uiteraard ben je als lid uit een andere regio hierbij van harte welkom.

Mijn naam is Marleen, woonachtig in Drenthe en werkzaam als healer en energetisch therapeut. Begin 2021 ben ik Simon Parkes gaan volgen en sinds maart ben ik actief als CC-coördinator van regio Noord Oost. Het geeft me een warm gevoel dat ik vanuit deze rol in de gelegenheid ben om CC-leden op allerlei manieren met elkaar te verbinden. Ik kan uitdragen wat ik belangrijk vind: elkaar helpen met het verhogen van onze frequentie, want alles is energie.Regio Oost

Regio Oost omvat Overijssel en Gelderland en heeft ruim 275 leden. Via een regio indeling willen we geografisch dichter bij de leden zitten. Tijdens activiteiten, zoals (Zoom) meetings, fysieke bijeenkomsten en wandelingen, delen wij  ideeën, vragen en ervaringen met elkaar. Deze evenementen mogen ook bijgewoond worden door CC-leden uit andere regio’s.
 
Mijn naam is Silvester, woonachtig in Westervoort (bij Arnhem) en reeds jaren trouwe volger van Simon Parkes. Sinds maart 2021 ben ik actief als CC Coördinator van regio Oost. Ik ben blij dat ik in deze prachtige rol in de gelegenheid ben om CC-leden met elkaar te verbinden. Ik kan uitdragen wat ik belangrijk vind: verbinden.

Heb je vragen of wellicht problemen, schroom niet om contact met mij op te nemen. Dan kijken we hoe we je kunnen helpen, eventueel met hulp van anderen.

 

Weet je verbonden in liefde, licht en dankbaarheid,

Silvester

 

Regio Midden

Onder regio Midden vallen de provincies Flevoland en Utrecht, en de regio’s ‘t Gooi en de Vechtstreek, welke inmiddels meer dan 150 leden heeft. Tijdens onze regionale Zoom meetings, wandelingen en samenkomsten delen we ideeën, vragen en ervaringen met elkaar. Deze evenementen mogen natuurlijk ook bijgewoond worden door CC-leden uit andere regio’s.

 

 

 

 

 

Regio Noord West

Regio Noord West omvat Noord-Holland (met uitzondering van ‘t Gooi en de Vechtstreek) en heeft momenteel meer dan 240 leden. Via een regio indeling willen we geografisch dichter bij de leden zitten. Tijdens regionale activiteiten, zoals Zoom meetings, wandelingen en andere bijeenkomsten, delen wij ideeën, vragen en ervaringen met elkaar. CC-leden uit andere regio’s zijn hierbij van harte welkom.

Mijn naam is Mathijs. Sinds maart 2021 ben ik actief als CC Coördinator van de regio Noordwest en voor de Engelstalige groep in Nederland. In deze tijden van verwondering en van wereldwijde veranderingen, vind ik het belangrijk dat mensen die hun ogen open hebben, elkaar kunnen vinden. Daarom werk ik graag via Connecting Consciousness mee aan de verbinding. Wij zijn de “early adopters” van de nieuwe realiteit en samen maken we er iets moois van!

Hartelijke groeten,

Mathijs


Regio Zuid West

Deze regio bestaat uit de provincies Zuid-Holland en Zeeland, samen goed voor ongeveer 220 leden. Omdat de regio Zeeland nog niet zoveel leden heeft, is deze samengevoegd met Zuid-Holland, zodat we voor beide regio’s fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren om CC-leden bijeen te kunnen brengen en aan ‘Connecting Consciousness’ te kunnen doen. Alle activiteiten van regio Zuid West zijn ook toegankelijk voor leden uit een andere regio’s, dus kom gerust eens bij ons op bezoek.

 
Als regiocoördinator van Zuid-Holland en Zeeland is het mijn doel je het gevoel  te geven verbonden te zijn. Met CC, maar ook onderling want dat is het doel van CC. We delen veel, zijn bewust en toch zijn we verschillend. Dat biedt veel gespreksstof. Elke maand span ik mij graag in om inspirerende bijeenkomsten en activiteiten te
organiseren. Heb je vragen dan mag je mij ook contacteren en zal ik mijn best doen ze te beantwoorden. 
 
Tot ziens!

Hartelijke groet,

Monique

Regio Zuid

Noord-Brabant en Limburg behoren bij regio Zuid en heeft meer dan 300 leden. We organiseren fysieke meeting waar hart-verbinden het centrale woord is, samen met huiskamermeetings en meetings voor grotere groepen. In aanvulling hierop organiseren we zoommeetings en wandelingen. Alle activiteiten van regio Zuid zijn
ook toegankelijk voor leden uit een andere regio’s, dus kom gerust eens bij ons op bezoek.
 

Mijn naam is Claudia, ik woon in Het Groene Woud van Noord-Brabant. Sinds januari 2022 ben ik actief als coördinator voor regio Zuid. De visie van Simon Parkes en Connecting Consiousness sluiten aan bij wat ik als belangrijk ervaar in mijn leven: her-innering en transformatie. Bewust in verbinding met jezelf, de ander en alles wat in en om ons aanwezig is. Ik voel me gelukkig en dankbaar, dat ik op deze wijze van dienst kan zijn in deze bijzonder mooie tijd waarin we leven.

Weet je verbonden van hart tot hart, van ziel tot ziel,

Claudia.

English group

Connecting Consciousness in the Netherlands also counts many English speakers who are still learning Dutch, or who just like to speak in their own language with other CC members. The group is small and dispersed around the country, but very active. That is why we facilitate English spoken meetings, by zoom as well as physical. And now we can also connect through our own platform Mighty Networks.


My name is Mathijs. Since March 2021 I have been active as CC Coordinator for the Northwest of the Netherlands as well as for the English speaking group in this country. I’ve been an expat myself for many years, so I know how nice it is to connect to other people who speak my language.


In these times of global changes, I think it’s important that people who have their eyes open, can find each other. That is why I like to contribute to the connection through Connecting Consciousness. We are the ‘early adopters’ of the new reality, together we make it a positive place!


Cheers!

Mathijs