Organisatie

Connecting Consciousness

Connecting Consciousness (CC) is een spirituele en vrijwillige organisatie die een gestaag groeiend aantal leden heeft en zich steeds verder uitbreidt naar andere landen op alle continenten. We tellen inmiddels bijna honderdduizend leden in meer dan 100 landen, die bijna allemaal hun eigen coördinator hebben. Evenals Simon, erkennen wij dat gebeurtenissen en ontwikkelingen op deze planeet niet ten goede komen aan de mensheid, een andere context hebben dan waarin ze gepresenteerd worden en dat de krachten erachter groter zijn dan ze aan de oppervlakte lijken te zijn.

Onze wens is dan ook dat alle levende wezens hier op aarde en daarbuiten in vrede, vrijheid en goede gezondheid kunnen bestaan. We delen licht, liefde en dankbaarheid en voelen ons verbonden in bewustzijn en dezelfde spirituele waarden. We brainstormen over ideeën om deze planeet tot een mooiere wereld te maken, staan ervoor open om daarin een actieve rol te spelen en hebben de wens om het bewustzijn bij onze medemens te verhogen. Onze intentie is de mens helpen, zonder dogma’s, geestelijk voedend, mentaal inspirerend en emotioneel ondersteunend.

Welke buitengewone ervaringen onze leden ook hebben, bij CC weten we dat er veel meer mogelijk is dan de gemiddelde mens over het algemeen vermoedt. We delen onze ervaringen online of op locatie en gebruiken een betrouwbaar platform om het netwerken en communicatie tussen al onze leden internationaal te waarborgen. CC reikt ook uit naar andere spiritueel gebaseerde organisaties en groepen en smeedt banden met hun leden.

Over Simon Parkes

Initiator en oprichter van Connecting Consciousness is Simon Parkes. Hij is een voormalig gekozen Britse politicus en heeft een volledige ambtstermijn gediend. Naast zijn hoge spirituele bewustzijn heeft hij toegang tot nuttige informatiebronnen, die verder reiken dan zijn familieachtergrond.

Zijn moeder werkte voor de Britse veiligheidsdienst MI5 en schreef, als onderdeel van haar werk, documenten over UFO’s die op aarde zijn neergestort en werden geborgen door Amerikaanse speciale eenheden. Zijn grootvader werkte voor de Britse geheime dienst MI6 en was zeer nauw verbonden met de Amerikaanse CIA. Later was hij een Britse diplomaat bij de Verenigde Naties.

Simon heeft levenslange ervaring met buitenplanetaire levensvormen en maakte dit publiekelijk bekend in 2010. In 2013 nodigde het Britse Ministerie van Defensie hem uit naar een geheim Brits ruimteradarstation, als een quasi bevestiging van zijn achtergrond. Sindsdien wordt hij door de media gerespecteerd als kenner van verschillende buitenaardse rassen en wezens. Meer over Simon en zijn diensten, is te vinden op zijn website.

Onze doelen

Connecting Consciousness erkent dat de huidige structuren niet in het voordeel werken van de mensheid of onze planeet, en probeert wereldwijde uitdagingen op te lossen door middel van fysieke en spirituele ontwikkeling, onderwijs en bestuur. Met dienstbaarheid aan anderen als een van de fundamentele waarden. Wij willen mensen ondersteunen op hun leerreis om zich bewust te worden van de wereld om hen heen, om hun begrip wie ze zijn en wat hun ware positie in de wereld is te ontwikkelen, en zo de mensheid en al het leven op een positieve manier vooruit te helpen.

Onze visie

Connecting Consciousness is een plek waar mensen zich veilig en gesteund voelen, evenals begrepen en gewaardeerd, zonder een etiket opgeplakt te krijgen. Wij willen in elk land ter wereld groepen onder leiding van (regio)coördinatoren creëren waarin mensen hun ervaringen kunnen delen, en elkaar kunnen en zullen steunen in tijden van nood, van welke aard dan ook. Hiervoor komen we op regelmatige basis online of face-to-face bij elkaar.

We kunnen met elkaar praten over ons bewustzijn van de wereld om ons heen, ervaringen met UFO’s of ontvoeringen door buitenaardse wezens, of over een familielid dat contact heeft gehad met de geheime inlichtingendiensten of organisaties. We zijn een groep mensen die interesse heeft in het biologisch verbouwen van voedsel, die begrijpt dat genezing niet alleen gaat over een tabletje nemen of een zalfje smeren. Mensen die verandering willen en weten dat het grootste deel van het systeem om ons heen niet is ontworpen om ons te ondersteunen maar om controle over ons te hebben, die handelen omdat ze zich zorgen maken over 5G, hormonen in ons voedsel of vaccinaties.

We willen de wereld laten zien dat er een andere manier is om mensen te waarderen. Dat er een andere manier is om dingen te doen. Connecting Consciousness gaat over het teruggeven van kracht aan de mensen. We willen dat wereldwijd miljoenen mensen zich aansluiten bij CC, zodat wij door ons grote aantal veranderingen kunnen bewerkstelligen. We willen invloed kunnen uitoefenen op diegenen die de wetten en regels maken en zien graag dat mensen op een vreedzame manier druk gaan uitoefenen daar waar onrecht is. Het is immers ons recht om onrecht aan te vechten!

Het Logo

Het logo van Connecting Consciousness bestaat uit de aarde en een hart tussen groene en paarse wervelingen. De centrale elementen en de achterliggende gedachte zijn cruciaal.

  • De aarde: het werk van CC is hierop gericht. Dit wordt benadrukt door de woorden ‘Connecting Consciousness’ die de aarde omcirkelen en deel uitmaken van de wervelingen. Deze vormen in het geheel het oneindigheidsteken.
  • Het hart: CC werkt hart gecentreerd.
  • De kleuren: groen vertegenwoordigt het hartenergiecentrum, paars het hoofdenergiecentrum. De wervelingen staan voor de verbinding van 3D en 5D.

OPMERKING:
Het Connecting Consciousness logo is het absolute eigendom van Simon en Rebecca Parkes. Het mag gedrukt of digitaal niet worden gereproduceerd, uitgewisseld, gekopieerd of gewijzigd door een CC-lid of een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simon of Rebecca Parkes.